Nr. 146 "Nina" (2019) 30 x 40 cm

Nr. 146 "Nina" (2019) 30 x 40 cm